VIP

東港城 – 聖誕快閃狂賞

推廣日期: 12月18日起一連4日
換領方法:The Point 會員透過「新地商場」App ,以積分換領超過 50 項快閃聖誕禮物及禮遇的「優惠預留證」,於指定時間內到商鋪以快閃優惠價䐟買。 推廣期一連4日, 日日都有唔同優惠上架。